Jak na renovaci dřevěné podlahy

Dřevěná podlaha je stále jedno z nejčastějších řešení podlahy. Při správném ošetřování je dřevěná podlaha v podstatě nezničitelná. Koupit novou podlahu je poměrně jednoduché, ale jak udělat novou dřevěnou podlahu ze staré?

 

Co znamená renovace dřevěné podlahy

Renovace dřevěné podlahy je několik úkonů, které promění starou a mnohdy nefunkční podlahu v podlahu novou. Konkrétně se jedná o základní přebroušení a následné nalakování či navoskování. Vedle broušení, lakování a voskování podlahy, je někdy třeba vytmelení různě vzniklých spár v podlaze.

Vosky a laky pro podlahu se volí dle materiálu renovované podlahy a v závislosti na způsobu její údržby a využívání. O tom, jaký vosk či lak je nejvhodnější použít, je dobré se poradit s podlaháři. Vosky a laky, kromě toho, že ovlivňují užitnou hodnotu podlahy, mají také vliv na její pohledovou kvalitu. Nejčastěji se jedná o volbu mezi matným či lesklým voskem nebo lakem. Pokud jsou v místnosti jednotlivé kusy nábytků provedeny v lesklém laku, je dobré volit i na podlahu lesklou povrchovou úpravu.

 

První krok - broušení staré dřevěné podlahy

Samotný výbrus se dělá jak u starých, tak i u nově položených dřevěných podlah. Důvodem je v prvé řadě odstranění přechodů mezi podlahovými prvky pro dosažení maximální rovnosti. U starých podlah se tím odstraní také znečištěný, drsný a jinak poničený povrch podlahy. Broušení se prování několika brusnými kotouči, od nejhrubšího po nejjemnější.

 

Druhý krok - vyplnění trhlin a spár, tmelení podlahy

Před posledním nejemnějším výbrusem by měl podlahář či kutil udělat důkladnou prohlídku renovované podlahy a zjistit případný výskyt spár či trhlin, které je nutné zaplnit. Jako plnící hmota slouží speciální spárovací tmel, který se smíchá s brusným prachem právě broušeného povrchu. Tím se dosahuje prakticky stejného barevného odstínu výplně spáry, jako u broušeného povrchu. Teprve po zaschnutí této tmelící hmoty se dělá poslední výbrus. Nyní by měla být podlaha jako nová, rovná, čistá a bez jakýchkoliv spár či mezer. Zbývá jen nalakovat.

 

Třetí krok - lakování dřevěné podlahy

Poslední fáze renovace dřevěné podlahy se dělá po důkladném očištění povrchu podlahy bez ohledu na to, zdali se lakuje lakem na vodní bázi, či na bázi rozpouštědla. Očištění v podstatě nyní znamená definitivní zbavení se prachu po broušení. Kromě barev a čirosti existuje také škála tvrdosti laků. Do bytových prostor budeme aplikovat lak jiné tvrdosti, pružnosti či odolnosti proti chemikáliím, než kupříkladu ve sportovních halách či komerčních prostorách. V zásadě se na podlahu nanáší nejdříve lak základní a poté se dle požadavku uživatele volí závěrečný lak s ohledem na barvu a jiné pohledové vlastnosti. Lak si lze vybrat za vzorníku.

 

Proč svěřit práci podlaháři

Mnoho lidí je velmi zručných a svedou renovaci sami. Pro naprostou většinu lidí však platí, že pokud má být renovace opravdu renovací prodlužující nejen životnost podlahy, ale také zvyšující její pohledovou kvalitu, je lepší vše svěřit podlaháři. podlaha renovovaná podlahářem může sloužit bez zásahu dalších až padesát let.